ÜRÜN DETAY

Compo Expert Floranid ® Twin Permanent 16-7-15(+2)


Ürün Kodu: 1577
Fiyat: Girilmedi

İsobutiliden Di Üre Azotu İçeren NPK Gübresi

 Floranid ® Twin Permanent 16-7-15(+2)

Garanti Edilen İçerik:

Toplam Azot (N) : % 16

Amonyum Azotu (NH4-N) : % 7,9

Nitrat Azotu (NO3-N) : % 2,1

İsobutiliden Diüre Azotu (IBDU-N) : % 4,0

Krotoniliden Diüre Azotu (CDU-N) : % 2,0

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda  Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 7

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 6,3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 15

Toplam Magnezyum Oksit (MgO) : % 2

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 1,6

Toplam Kükürt Trioksit (SO3) : % 20

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : % 16

Suda Çözünür Bor (B) : % 0,01

Suda Çözünür  Bakır (Cu) : % 0,002

Suda Çözünür Demir (Fe) : % 0,5

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 0,01

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,002